ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ на 7 ЮНИ 2009 – АКТУАЛНО!

*До 23 май 2009 година всички,които в деня на изборите за Европарламент ще бъдат в населено място,различно от постоянния си адрес в Община Тервел, могат да подадат заявление за гласуване на друго място в стая 103 на Община Тервел.Така ще могат да упражнят правото си на глас в населеното място,където пребивават в момента,
*Тези,които имат постоянен адрес в друга община, а настоящ адрес в Община Тервел и желаят да упражнят правото си на глас в Община Тервел, до 23 май 2009 г. могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес в стая 103 на Община Тервел.
* Студентите и учениците,които имат постоянен адрес в Община Тервел, но в деня на изборите се намират в населените места , където учат, могат да упражнят правото си на глас като в деня на изборите посетят избирателна секция в града, в който учат и представят заверената си за съответната  година студентска или ученическа книжка.


Публикувано на 19 May 2009