ПРОЕКТ”ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ В ЦДГ”ЗДРАВЕЦ” В ГР.ТЕРВЕЛ” Е В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

След края на зимата започнаха строително-монтажните работи по изграждане на покрит басейн за закалителни процедури в ЦДГ”Здравец’в гр.Тервел.Изпълнени бяха изкопните работи,изработи се кофражът и започна изливането на бетона за формата на вкопания басейн.Подготвени са постаментите за монтиране на метални колони,които ще бъдат носеща част на металната покривна конструкция на новото съоръжение.Ангажиментите на строителната фирма-изпълнител включват монтиране на метални покривни конструкции и полагане на поликарбонови плоскости за двете вътрешни дворчета на детското заведение.Едното от дворчетата ще се превърне в басейн за малчуганите,а другото ще стане физкултурен салон.Проектът мултиплицира ефектът на приключилия в края на м.март проект”Обновяване на детските заведения в гр.Тервел”,финансиран от ОПРР.Чрез този проект бяха санирани изцяло двете вътрешни дворчета и чрез новият проект при по-малко вложени средства и усилия се постига много по-добър ефект при оформяне на интериора на басейна.
След приключване на строително-монтажните дейности ще бъде извършена доставка на съоръжения за басейна.
Крайният срок за приключване на проектът е 30 юли 2009 г.
Проектът се финансира от Социалноинвестиционния фонд и е дело на партньори Община Тервел и „Асоциация на жените-Тервел”.
Този проект е втори пореден , в който Община Тервел работи в партньорство с неправителствена организация,като се извършват инвестиции в общинска социална инфраструктура.През 2008 година чрез такова партньорство бе обновено читалището в с.Нова Камена.


Публикувано на 11 May 2009