ПРОДЪЛЖАВАТ НЕУРЕДИЦИТЕ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА KAПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

На 15 април, със  заповед от Областна управа Добрич върнаха за ново разглеждане от Общински съвет решението за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи в общински бюджет 2009 .Мотивът посочен в заповедта от областна управа е „незаконосъобразност”.Припомняме, че злополучното  решение бе взето на 12 март т.г. по предложение на общинската съветничка от ДПС Юмюгюл Иджаби.На обсъждане и гласуване тогава председателя на ОбС подложи предложението на съветничката,вместо това,което бе подготвил кмета,като елемент от проекта за бюджет.Само на 12 март предложението бе гласувано два пъти,поради драстични мотиви за незаконосъобразност,посочени от кметската администрация.След това взетото с гласовете на мнозинството от ДПС решение бе върнато от кмета за ново разглеждане,като отново бяха изтъкнати в писмен вид множество мотиви за незаконосъобразност и нецелесъобразност.На 31 март общинския съвет потвърди решението си от 12 март в същия вид,без да променя нищо в него. Междувременно,за да се прекрати безплодния спор, от който губят само гражданите на общината,както и поради изчерпване на законовия ред за решаването му по реда на Закона за местното самоуправление, общинска администрация внесе жалба до Адмнистративен съд Добрич, с която моли компетентния орган да се произнесе по множество мотиви за незаконосъобразност и нищожност на взетото от местния парламент решение. Припомняме,че спорният акт на общинския съвет на Тервел касае сума от близо половин милион лева,които трябва да се разходват за подобряване на публичната инфраструктура в общината.

Публикувано на 22 Apr 2009