Приложение:Заповед РД-11-10-81/15.04.2009 г. на Областен Управител за Област Добрич

Областния управител на Област Добрич връща за трето поредно разглеждане решението на Общински съвет Тервел за разпределяне на целевите капиталови разходи в бюджет 2009 на Община Тервел.

Страница 1
Страница 2
Страница 3

Публикувано на 16 Apr 2009