Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 КРАТКИ ВЕСТИ:

*на 27 март ще се проведе процедура за избор на строителна фирма,която ще изпълни проекта,финансиран от Красива България –реконструкция на фонтаните и изграждане на две съоръжения за достъпна среда в центъра на Тервел
*избран е изпълнител и предстои стартиране на изпълнението на басейна за закалителни процедури в ЦДГ”Здравец” в гр.Тервел
*през седмицата ще започне изпълнението на последните планирани дейности в детските градини,обновявани по проект по ОПРР – възстановяване на цоклите,бетоновите пътеки и боядисване на външните фасадни стени  на ЦДГ”Първи юни” и ЦДГ”Здравец”
*на 12 март, от 11:00 часа ще се състои заседание на общински съвет Тервел
*утвърдена е формулата за разпределяне на средствата за общинските училища и правилата за разпределяне по допълнителни компоненти и за корекции след промяна на стойности на основните компоненти
*в края на седмицата изтича срокът на договора за доставка на безплатни закуски в училищата и детските градини.Училищата ще се договарят отново за доставки при изяснени финансови параметри на програмата до края на бюджетната година.За детските градини договарянето ще се извърши от Отдел”Просвета”


Публикувано на 09 Mar 2009