Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ПОДГОТВЯ СЕ НОВ ПРОЕКТ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

Той ще обхване рехабилитацията на осем улици в гр.Тервел и основен ремонт по мрежата на уличното осветление в селата Нова Камена и Кочмар.За инвестиционното намерение вече са изготвени технически проекти и са издадени разрешения за строеж.Общата стойност на инвестицията е 1 789 000 лв. Улиците в Тервел ,които ще бъдат преасфалтирани са: „Цар Калоян”,”Александър Стамболийски”,”Климент Охридски – от „Цар Калоян „ до „Хан Аспарух”,”Г.Бенковски” , „Хр.Смирненски”,”Васил Левски”, „Бистрица”.Проектът включва още възстановяване на настилките / стълбища и тротоари/ на ул.”Оборище” – до ул.”Бенковска” и тротоармата настилка на ул.”Цар Калоян” – от стоматологията до завод „Хан Тервел”.
Проектът е четвърти пореден инвестиционен  проект,който общината внася по Програмата за развитие на селските райони.Все още няма нито един оценен общински проект по тази програма.Внасянето на новия проект ще стане около 20 март т.г.


Публикувано на 09 Mar 2009