Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 ОТНОВО ЗА ГРАДЕЖА НА ЦЪРКВАТА

Макар,че сградата е още в етап на груб строеж , тя вече  внушава онова чувство на величие,което  изпитва всеки християнин,когато застане пред вратите на храма.Когато влезеш във вътрешното пространство на строежа и погледнеш нагоре към купола се чувстваш някак малък ,прашинка пред величието на този храм на духа и вярата.Още не малко време ще мине преди да можем да чуем звъна на камбаните и да влезем в новия храм,за да запалим свещ,но  ходът на времето положително  ще ни изведе до края на начинанието.
Тъй като не всеки може да бъде съвременник на такова събитие като градеж на нов църковен храм,предлагаме на нашите съграждани няколко любопитни факти и цифри,свързани със строежа:
*най-високата му част е почти 21 метра.
*камбанарията има диаметър 5.90 м , а купола – 6.50 м.
*широчината на храма е 13.80 м, а дължината на сградата – 28-29 м.
*преди дни беше договорена изработката на църковните камбани.Те ще бъдат три.Най-голямата ще тежи 120 кг и ще има диаметър 72 см, средната ще е 90 килограмова с диаметър 61 см, а най-малката ще е 60 кг, с диаметър от 48 см. Камбаните ще се закрепят на вече излятата в камбанарията стоманобетонна греда.
*Два железни кръста,всеки един от които с височина 1.60 метра ще бъдат монтирани на купола и камбанарията.След като бъдат монтирани кръстовете,ще се положи и медната ламарина върху двете сфери – на купола и камбанарията.Ламарината е вече закупена от фирмата-изпълнител на строежа.
*Паралелно с кръстовете, от вътрешната страна на купола ще бъде монтирано и съоръжението, на което в последствие ще се окачи църковния полилей.Полилеят ще бъде с диаметър 1.20 м , с три пръстена, на които се поставят общо 60 електрически крушки.Освен централния голям полилей в залата ще има по – малък полилей от същия вид и стенни аплици.
*Общината и църковното настоятелство предприеха поредица от действия за осигуряване на финансиране от Републиканския бюджет – внесени са проект и мотивирано искане пред Дирекция „Вероизповедания” при МС, разчетени са средства за съфинансиране на строежа в общинския бюджет за 2009 г.
*Изчисленията сочат, че за да се завърши строежа на храма от сегашното си състояние до измазването отвън и вътре ,са необходими още около 330 000 лв. с  ДДС.
*Входът на храма се изменя от първоначалния проект и стълбището ще бъде заменено от подход,който да осигурява удобен достъп за възрастни и трудно придвижващи се хора – от тротоара до храмовата врата.
*Проучват се възможностите за изработване на дограма,която в максимална степен да съответства на традиционния за църковните храмове екстериор и в същото време да предлага качеството на модерните технологии.
Нека си пожелаем успех в начинанията,свързани с новия храм и скорошно завършване на започнатото!


Публикувано на 25 Feb 2009