ИНВЕСТИЦИИ В ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ

Ще станат факт през идния строителен сезон, в случай,че бъдат одобрени внесените през последните три месеца на предходната и първите два месеца на настоящата година проекти.Последният внесен такъв е за доизграждане ,обзавеждане и оборудване на дома за стари хора в с.Полк.Савово.Изграждането на това социално заведение започна през м.октомври 2007 година със средства от Социалноинвестиционния фонд.Завършен е грубия строеж и част от довършителните работи и обектът е замразен.Сега общината кандидатства пред Проект „Красива България” за доизграждането на дома,обзавеждането и оборудването му.Възможност за това дава извънредна мярка на Проект”Красива България” за спешно подпомагане на социални домове.Предложението на община Тервел е на обща стойност 380 465 лв.Строителните дейности възлизат на 335 531.21 лв. , а обзавеждането и оборудването на 31 617.60лв. Други 13 316.19 лв. са предвидени за квалификационен курс на 10 до 12 безработни мъже от общината, които ще бъдат преквалифицирани в строителна специалност и ще бъдат наети при изпълнение на обектите от общинската антикризисна програма за 2009 година .На други 10 безработни мъже предстои да бъдат квалифицирани като армировчици и кофражисти по договорения вече за изпълнение по Проект „Красива България” обект за изграждане на достъпна среда на обществено значими обекти и възстановяване на фонтаните в Тервел.
Съфинансирането, което общината осигурява за проекта за дома за стари хора е 80 000 лева и представлява 21 % от общия бюджет на проекта и 21.78 % от бюджета за строителство,обзавеждане и оборудване.
В случай на одобрение ще последва избор на изпълнител на СМР и на такъв за доставка на обзавеждането и оборудването.След приключване на изпълнението домът ще разполага с общо 13 стаи за домуващи стари хора.Дест от тях са за по двама обитатели,две са самостоятелни и една е за трима домуващи.Стаите са разпределени в два корпуса.Освен тези помещения в дома ще функционират още медицински кабинет,трапезария с разливна,кабинет на управителя,стая за занимания по интереси,перално помещение,склад, котелно,битова стая и две стаи за почивка на персонала.За двора са предвидени дейности по благоустрояване – беседка,пейки,затревяване.Двата корпуса на сградата са свързани помежду си отвътре посредством топла връзка, а отвън- чрез покрита тераса.
До края на м.април предстои да бъдат внесени и два проекта по Програмата за развитие на селските райони – един за рехабилитация на общинския път за с.Полк.Савово и един за благоустрояване на Тервел / улици,тротоари/ и основен ремонт на уличното осветление в две общински села.
В края на миналата година са внесени още три проекта по Програмата за развитие на селските райони , а в началото на 2009 година – един по Програмата за Околна среда.
Очакваме още резултат от разглеждането и на два проекта,които не съдържат строителни дейности – един за създаване на местна инициативна група по Програмата за развитие на селските райони и един за развиване на нови форми на извънкласни дейности и обогатяване на съществуващи такива по Оперативна Програма „Човешки ресурси”.
Общината и църковното настоятелство полагат и големи усилия за осигуряване на средства, с които да завършат градежа на църковния храм в Тервел.В момента интензивно се работи по куполите и камбанарията.Предстои облицоването с подготвена за целта медна ламарина.


Публикувано на 25 Feb 2009