ЗАПОЧВАМЕ ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ

Кмета на Общината внесе в Общински съвет предложение за стартиране на процедура за получаване на краткосрочен кредит за финансиране на дейностите по Проект „Обновяване на детските заведения в гр.Тервел”, реализиран по договор за безвъзмездно финансиране с Оперативна Програма Регионално Развитие.Параметрите на бъдещия дълг са съобразени с изискванията на Фонд ФЛАГ ЕАД – орган на местното самоуправление,създаден за да подпомага чрез средствата, с които разполага процеса на реализация на общински проекти , финансирани от структурните фондове.Предложението бе одобрено и сега Общината започва подготовка за кандидатстване пред ФЛАГ и обслужващата фонда и общината УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД.

Публикувано на 09 Feb 2009