ЩЕ МОЖЕМ ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА

Кандидатстването ще стане факт на 10 февруари т.г.след като Проект „Красива България” отвори нова схема за подпомагане на строителство,реконструкция,обновяване и оборудване на социални домове.Общинския съвет подкрепи внесеното от Кмета предложение за кандидатстване , както и това за осигуряване на съфинансиране на бюджета на проекта в бюджет 2009.По предварителни разчети за довършване на строежа ще са необходими 314 000 лв. с ДДС , а за обзавеждане и оборудване – още около 50 000 лв.

Публикувано на 09 Feb 2009