КРАТКИ ВЕСТИ:

- Извършена е доставката на три нови апарата за лабораторията на МБАЛ Тервел.Придобивките, които ще разширят обхвата на възможностите за изследвания и в крайна сметка ще са предпоставка за по-прецизно диагностициране са автоматичен хематологичен анализатор, коагулометър и кръвно-газов анализатор.Трите апарата в едно с присъщите за работата им консумативи се заплащат от Община Тервел и се предават за ползване на болничното заведение.Общата им приблизителна стойност е 23 000 лв.

- Продължава работата по строежа на новия храм в Тервел. Довършват се кофражните работи.През седмицата ще бъдат доставени 13 824 бр. тухли за предстоящата зидария.Тухлите са на обща стойност 3 815 лв. и са дарение от двама земеделски производители – Ивелин Петров Иванов и Пламен Спасов Петров. Двамата щедри млади дарители ще получат свидетелства за дарение от Църковното настоятелство и общината, а имената им ще бъдат вписани в книгата за дарения на новия храм.


Публикувано на 14 Apr 2008