ИЗДРЪЖКАТА НА ЧИТАЛИЩАТА ВЕЧЕ Е ОПРЕДЕЛЕНА

На  09.04.2008 год. се проведе заседание на комисията за разпределяне на субсидията за делегирана от държавата дейност “Култура” , или другояче казано – средствата, с които през годината ще се издържат 13-те читалища в Община Тервел.В комисията участват всички читалищни секретари, ресорния зам.кмет Д.Илиева и спец.култура Русанка Димитрова. За 2008 година читалищата получават от централния бюджет средства в размер на 5829 лв. за всеки свой щатен служител.Общата численост за общината е 29 души.Комисията се обедини около тезата, че след като са осигурени средствата за разботни заплати за 12-те месеца на 2008 година, всяко от 12-те читалища по селата ще отдели по 10% от издръжката си, за да се увеличат средствата за издръжка на читалището в Тервел.Това се прави, за да се осигурят повече средства за работа на детския фолклорен ансамбъл “Калинка Вълчева”, за чиито качества всички членове на комисията бяха единодушни.Общият размер на субсидията е 169041 лв. 79961 лв. получава читалището в Тервел, а останалите средства са разпределени за читалищата по селата.Разпределението се извършва без планиране на резерв, което облекчава работата на културните звена през бюджетната година.Всички читалища имат различни по размер приходи,които получават от свои обработваеми земи, отдаване на помещения под наем, дарения, членски внос, финансирания по малки проекти и др.


Публикувано на 14 Apr 2008