ЗА БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИЦИ В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

През изтеклата седмица бе издадена Заповед на Кмета на община Тервел, която регламентира технологията за заявяване и доставяне на безплатни учебници и учебни помагала за децата от общината.Заповедта е съобразена с разпоредбите на Постановление на МС от 12.02.2008 г., третиращо материята за безплатните учебници.През учебна 2008/2009 г. такива ще получат децата от подготвителните групи и класове, както и всички ученици от първи до седми клас.Доставката за подготвителните групи и класове ще се организира от отдел ”Просвета” при Община Тервел, а тази за учениците в училищата – от директорите им.До 15 април ще се уточнят нуждите от нови комплекти за всеки клас, като изборът по съответните предмети и класове е направен предварително от педагозите по училищата.Заявката се подава в общината.Само за учебниците за седми клас този срок е 10.08.2008.Директорите на училища ще сключат договори с издателствата до 30.05.2008 за учебниците от 1-ви до 6-ти клас и до 20.08.2008 за тези за седмокласниците.Обобщена информация за всички етапи на процеса ще се подава в МОН от общината.Доставката на учебниците в училищата ще става най-късно в периода 5-10 септември.Средствата, с които ще се заплащат комплектите училищата ще получат от общината като целеви средства от централния бюджет.Икономиите от тези средства, които могат да се получат, ако има промяна в броя на децата или ако се използват налични от минали години комплекти ще се използват от училищата за допълнителни комплекти учебници или за обновяване на библиотечните фондове.Училищата в процедура на закриване / в селата Поп Груево, Градница, Божан и Жегларци ще получат учебници от приемащите ги училища – в случая СОУ Тервел и ОУ Нова Камена.


Публикувано на 14 Apr 2008