ПРИКЛЮЧИ ПЪРВИЯ ЕТАП ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ЦЕНТЪРА ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В С.НОВА КАМЕНА

В края на месец февруари започна изпълнението на дейност”Строителство” по проект „Изграждане на извънкласен център за работа с деца в читалището в село Нова Камена”.Той е втори пореден проект за Община Тервел ,при който общината е партньор на друга организация за реализиране на проект ,фокусиран върху общинска собственост  ( читалището в село Нова Камена) и насочен към създаване на нова общинска дейност- звено за работа с деца в населено място извън общинския център.Първият такъв проект за общината беше приключилото в края на месец март  изграждане на квалификационен център в Тервел по Програма ФАР .
    Проектът в с.Нова Камена е дело на Сдружение с нестопанска цел „Бъдещето е в нас”,в което членуват млади хора от град Тервел и Община Тервел.78 % от общата стойност на бюджета на проекта се осигуряват от Социалноинвестиционен фонд София , а останалите 22 % от бюджета на Община Тервел.
    Основната дейност е обновяване на читалищната сграда чрез укрепване на конструкцията й, обособяване и ремонтиране на три помещения за ателие по керамика,ателие по приложно изкуство и библиотека,изграждане на нови санитарни възли и частичин ремонт на сцената и покривната конструкция.Към момента стария прогнил и опасен за децата гредоред е заменен от нова стоманенобетонна плоча, а стените са укрепени с нови конструкции.
    Паралелно с ремонта бяха проведени процедури за избор на доставчици за мебели и оборудване на новия център.
    Крайният срок, в който проектът трябва да приключи е 30 юли.Новият център ще започне работа с деца в началото на идната учебна година.Ползватели на поредната придобивка в сферата на общинското образование ще са децата , които посещават ОУ “Отец Паисий” в с.Нова Камена.Те са от  селата Нова Камена, Градница и Каблешково.Преобладаващата част от тях са от ромски произход и в тази връзка новият център ще бъде част от решението на проблема с ранното отпадане от училище, характерно за този етнос.


Публикувано на 14 Apr 2008