Милосърдие

90 лева събраха от продажба на мартенички учениците от III – A клас с класен ръководител Гинка Гюдженова и III – В клас с класен ръководител Стефка Савишева от СОУ»Йордан Йовков» гр.Тервел. В навечерието на Първи март те бяха приготвили със своитге сръчни ръчички, а също така с помоща на мама и баба, близо 100 мартенички. 56  заделиха за старите хора , на които се доставя храна по домовете от Домашен Социален Патронаж. Останалите бяха изложени по време на общинската сесия, където съветгници и кметове изкупиха всички мартенички на цена определена от тях самите.
    Събраните средства са за децата сираци от нашата община.
    Има нещо светло и хубаво в тази ни  традицяи на бялото и червеното вплетени в мартеничка. Символното значение е здраве и чистота. Такова е и посланието на учениците. Те вече формират своята гражданска позиция с помаща на техните учители, които посяват в душите им милосърдие.  


Публикувано на 18 Mar 2008