Накратко:

* Проектът за саниране на 4-те детски заведения в Тервел бе подготвен и внесен в регионалното звено на Министерство на регионалното развитие във Варна на 26 февруари т.г.Проектът премина през първата фаза на оценка - за административно съответствие и допустимост.Предстои оценка на техническите и финансовите му качества.
* Подновява се работата по градежа на църковен храм "Св.Георги Победоносец".Изготвена е количествено-стойностна сметка за дейностите за завършване на фаза"груб строеж".Сметката включва и обшиване на куполите с медна ламарина.След приключване на работата неизпълнени ще останат вътрешните и външни мазилки и стенописите.
* Приключиха основните дейности по общежитието в Тервел.Предстои външно боядисване и обшиване на покривните козерки.Проектът се финансира от Програма ФАР и се дофинансира от общината.
* Продължава ремонта на читалището в с.Нова Камена и изграждането на старческия дом в с.Полк.Савово.И двата проекта се финансират от СИФ и се дофинансират от общината.


Публикувано на 04 Mar 2008