Подготовка за делегиране на училищните разходи

През миналата седмица се състоя работна среща на директорите на единадесетте  училища с общинското ръководство.Основна тема бе преустройството на дейностите за въвеждане на системата на делегираните бюджети в общината.Директорите получиха указания как да планират собствените приходи на училищата, как по-прецизно да отчитат разходите си в случаите,когато ползват общи сгради с детските градини по селата. Обсъди се вариант за ползване на общ счетоводен софтуеър за всички училища,предоставен от общината,което да улесни процеса на управление във всяко училище.Поднесена бе информация за приходите на всяко училище на база единен разходен стандарт за 2008 година и прогноза за разходите на всяко учебно звено за 2008 г., съобразена с увеличението на заплатите в бюджетната сфера и прогнозния за страната ръст на инфлацията,който ще се отрази на разходите за издръжка.Тема на срещата бяха и извънкласните форми и работата на ОДК при новите условия.Уточни се състав на работна група съставена от директори на училища и представители на общината,която започна работа по съставяне на формула за разпределяне на средствата за всяко училище.Работната група проведе първото си заседание в края на седмицата.Предстои още работа по уточняване на критериите за разпределяне на средствата.Директорите на училища предложиха таксите за издаване на дубликати на документи в сферата на средното образование и за ползване на зали в училищата да бъдат завишени. Работната група прие параметри за отделните видове такси и те ще бъдат разгледани от общинския съвет,когато се обсъжда бюджета на общината през месец март.

Публикувано на 25 Feb 2008