Публично обсъждане на програмата за управление

се направи в края на миналата седмица в общината.Желаещите да изкажат мнение по предварително оповестената чрез общинските вестник и сайт програма бяха не повече от петнадесет човека на различна възраст.Предложенията им бяха рационални и представляват добро допълнение към част от направленията на програмата.Ето и част от въпросите,които гражданите зададоха: Кога в Тервел ще има разделно сметосъбиране?, Какво предстои да се прави за развитието на района около Суха река?, По какъв начин ще се облагородят дворовете на детските градини в Тервел и по селата?, С  какви средства ще се ремонтират и обзавеждат детските градини?Може ли да се финансират още форми за извънкласни дейности? Какво ще стане с ОДК след като влязат в сила делегираните бюджети? Отговор на всички въпроси дадоха Кмета на Общината и Зам.Кмет Дияна Илиева.По-голямата част от дейностите, които представляват обществен интерес и към които бяха насочени въпросите на присъстващите на обсъждането бяха обхванати от програмата и гражданите получиха допълнителни разяснения. За някои от тези дейности предстои да се правят проекти в съвсем близък порядък – до края на лятото.Така стоят нещата при разделното сметосъбиране и при Суха Река.И по  двата проекта общината ще започне работа веднага след като на 26 февруари бъде внесен за разглеждане проекта за обновяване на детските заведения в Тервел .Суха река и разделното сметосъбиране ще бъдат следващите две кандидатствания по мярка 4.1. на Оперативна програма за регионално развитие за нашата община.
    Постъпиха две много интересни предложения. Първото допълва направление „Култура” в програмата .Присъстващите граждани предложиха да се помисли за създаването на етнографска къща,която да бъде отворена целогодишно.Сега съществуващия музей има етнографска сбирка,но сградата му е нефункционална и през зимния период той не може да се отоплява.Това ограничава силно ползването му.Все още в общината могат да се намерят интересни експонати и фотоси,които да обогатят етнографската сбирка на музея и това да послужи за основа на бъдещата етнографска къща. Към момента няма яснота за сградата,която би могла да приюти такава дейност,но има подходящи варианти.
    Второто предложение дойде от съвсвем млад човек – ученичка в ПГТО „Дочо Михайлов”. Предложено бе , когато общината  реализира някакви проекти за благоустрояване да измисля начини , за да включва в тях с определени ангажименти и младите хора.По този начин те ще се научат да пазят това,което е общо, бе мотивът на момичето.
Двете предложения са съвсем реалистични и Кметският екип ще допълни с тях Програмата,когато тя бъде подложена на обсъждане в Общински съвет на 28 февруари.


Публикувано на 25 Feb 2008