Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Национална среща на читалищата от селски райони

Наскоро в НДК се състоя  Национална среща на читалищата от селските райони . Тя бе организирана от Съюза на народните читалища с подкрепата на Министерството на земеделието и продоволствието, Държавен фонд "Земеделие" и Министерството на културата. В срещата взеха участие министърът на земеделието и продоволствието Нихат Кабил, зам.-министърът на културата Надежда Захариева и изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" Димитър Тадаръков.
     Целта на срещата бе да се информират надеждно читалищата от селските райони за възможностите им да участват в Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и да усвояват средства по мерки от програмата.
    Читалището в гр.Тервел участва в срещата.


Публикувано на 25 Feb 2008