Проект "Обновяване на детските заведения в гр.Тервел"

Той предвижда саниране на сградите на ЦДГ”Здравец” и ЦДГ”Първи юни” с всички специфични енергоефективни мерки – изграждане на топлоизолиран скатен покрив, подмяна на дограма, полагане на външна топлоизолираща мазилка, ремонт на отоплителните инсталации и подготовка за включване в газоразпределителна мрежа.За кухнята на ЦДГ “Първи юни” , в която се приготвя храна за две детски заведения се предвижда доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване – за подготовка на продуктите и за термична обработка.Отоплителните инсталации в детска ясла и в ЦДГ ”Детелина” също ще бъдат ремонтирани и пригодени за работа с друг тип гориво - газ.Проектът предвижда и изграждане на достъпна архитектурна среда за детска ясла.Всички планирани дейности целят разрешеване на съществуеащи проблеми с базата на тервелските детски заведения – остарели  и неработещи кухненски уреди в ЦДГ 3, което ограничава избора на меню и възможностите за осигуряване на пълноценно и здравосложно хранене за около 150 деца, множество течове от старите покриви с пропукан хидроизолационен слой,високи разходи и паралелно с това неефективно отопление на помещенията,затруднения при предвижване на майки с детски колички и възрастни хора към входа на детска ясла.Строителните дейности и дейностите по доставката на оборудването се изчисляват на около 930 000 лв. с ДДС.Бюджетът на проекта ще включва още разходи за изготвяне на технически проект,енергиен одит на сградите и др.Кандидатстването е одобрено с решение на Общински съвет от 25 януари т.г.След като бъде завършен и окомплектован съгласно изискванията,проектът ще бъде внесен за разглеждане и оценка по съответната схема към мярка 4.1. на Оперативна програма регионално развитие /ОПРР/.

Публикувано на 25 Feb 2008