За касирането на изборите за кмет на община

С решение от 08.02.2008г. по АД ¹ 471/2007г. на Административен съд Добрич е отхвърлена жалбата на на Зия Халил Хасан, като кандидат за кмет на община Тервел, издигнат от ПП "ДПС", срещу решение ¹ 000464/ 04.11.2007г. на ОИК гр.Тервел, с което за избран за кмет на общината на втори тур на изборите, проведен на 04.11.2007г., е обявен кандидатът за кмет Живко Жеков Георгиев, издигнат от ПП "БСП".
Решението е постановено при участието на заинтересованата страна ПП “ДПС”. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.


Публикувано на 11 Feb 2008