Конкурс за написване на есе

Р  Е  Г  Л  А  М  Е  Н  Т
Конкурс за написване на есе –
 „130 години от Освобождението на България”

Община Тервел организира конкурс за есе, посветено на великата годишнина. Младите автори могат да изпращат по едно свое произведение. Участието в конкурса ще бъде в две възрастови групи:
-    първа възрастова група- от 13 до 15 години;
-    втора възрастова група- от 16 до 19 години.
Темите, по които ще пишат участниците са:
-    за първа възрастова група:
 „Лудост ли е народ да пожелае свободата си ?”;
 „3 март 1878 г.– връщане на България в Европа”.
-    за втора възрастова група:
 „Свободата ли ?”;
 „ … Дедите ни завардиха Европа” – Ивайло Балабанов.

I.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1. Могат да участват всички ученици от Община Тервел на възраст от 13 – 19 години в две възрастови групи.
2. За участие е необходимо да посочите трите си имена, рождена дата и година, учебно заведение, пълен адрес и телефон за връзка.
3.  Оценката ще бъде от компетентно жури.
4. Готовите есета е необходимо да бъдат предадени в Община Тервел, Отдел „Култура”, ²²² етаж на Русанка Димитрова до 25.02.2008 год.

II.НАГРАДЕН ФОНД:
     
1.    Класиране за участниците от първа възрастова група:
Отличените участници на ²-во, ²²-ро и ²²²-то място ще получат предметни награди и грамоти.
2.    Класиране на участниците от втора възрастова група:
Отличените участници на ²-во, ²²-ро и ²²²-то място ще получат парични награди и грамоти.
Наградите ще бъдат разпределени по суми, както следва: ²- во място – 50 лв., ²²- ро място – 40 лв., ²²²- то място – 30 лв.
3.    Всички участници ще получат специални грамоти за добро представяне.


    За допълнителна информация: Община Тервел, стая ¹ 304, трети етаж и тел.05751 / 20-85- Русанка Димитрова.
 

Публикувано на 05 Feb 2008