Накратко:

    Административният съд в гр.Добрич проведе 3 заседания за периода 18-31 януари по дело 471/2007 г., образувано по жалба на бившия кандидат – кмет Зия Халил , чиято кандидатура бе издигната от ДПС.Искането в жалбата е за касиране на изборите за кмет на община.Очаква се решението на съдебната инстанция.
    Уточняват се детайлите по детското шоу „Баба Марта бързала”, с което ще бъдат зарадвани малчугани от Тервел . Седем двойки от момченца и момиченца ще участват в конкурса за  „Пижо и Пенда”.Много изненади , танци , песни, мартеници и лакомства  очакват малките гости.
    Започна подготовка за изготвяне на програма за оптимизиране на училищната мрежа през 2008 г. До края на м.март общинските съветници ще бъдат запознати с параметрите на ресурсното обезпечаване на училищното образование в Общината през последните 2 учебни години и с тенденциите за идната.При всички случаи ще бъде подчертана огромната промяна, която ще внесе системата на т.н.”делегирани бюджети” . Ще бъде внесена информация и за казуса с ОУ „Александър Стамболийски” с.Божан, където децата са под нормативния минимум за съставяне на паралелки , но училището не бе официално закрито, тъй като Общинският съвет в предходния си мандат отказа да направи това.
    До 9 февруари т.г. ще бъде готова програмата за управление на общината за срока на мандата.След като се внесе в общинския съвет, тя ще бъде оповестена и за гражданите, за да могат те да изказват свои мнения и предложения при обсъждането й.


Публикувано на 05 Feb 2008