Социални услуги за нуждаещите се в Общината

Национална програма ”Асистенти на хора с увреждания”, дейност „Социален асистент” се реализира в Община Тервел за трета поредна година. През 2007г. в програмата са включени 24 лица с увреждания, обгрижвани от 8 социални асистенти.През 2008 г.те ще бъдат 13. По-големият  брой се дължи на факта, че нуждаещите се от обгрижване в общината се увеличават всяка година.
От началото на  месец януари т.г.по НП”АХУ”, дейност”Социален асистент” работят 9 социални асистента ,обгрижващи 19 лица в следните населени места – с.Нова Камена,с.Зърнево, с.Орляк, с.Жегларци, с.Кочмар и гр.Тервел.През месец февруари . предстои обучението на още четири социални асистента, който след успешно завършен курс ще работят в с.Безмер, с.Жегларци и гр.Тервел.Повечето от нуждаещите се от грижи са  с 90% и над 90% трайни увреждания с определена чужда помощ .Сред асистентите има и такива , които се грижат за свои тежко болни деца.Най-често близките на хората с увреждания търсят помощ от Общината , за да получат социален асистент, когато се касае за страдащи от болест на паркинсон; исулино зависим захарен диабет с увреждане на зрението, заболявания водещи до трудности с придвижването,ампутации; последици от  мозъчно съдова болест; травми на нервите и гръбначния мозък с тежки парези и др.
Общината реализира ежегодно свой проект „Социален асистент” от 2005 година до настоящата 2008. Средствата се осигуряват от Агенцията по заетостта чрез местното Бюро по труда и от Община Тервел.
50 човека от Тервел и с.Кочмар ползват  услугата ‘Домашен социален патронаж”.В момента се строи и дом за стари хора, който ще приюти 25 самотно живеещи възрастни от общината.


Публикувано на 05 Feb 2008