Първо заседание на ОбС за тази година

На 25 януари т.г. се проведе редовно заседание на Общински съвет Тервел.Клетва положи нов общински съветник от листата на БСП –г-жа Невена Денева. Тя заема освободилото се място на най-младия досега общински съветник – икономиста Пламен Желязков, който от скоро е част от общинска администрация.Г-жа Денева е председател на читалищното настоятелство в гр.Тервел. Занимава се и със собствен бизнес.
    Избран е представител на Общински съвет в Областния съвет за развитие . Това ще е съветникът от ДПС юнал Хамид.
    Прие се по предложение на Кмета увеличение в размера на хранодена на 1 лице в Домашен социален патронаж , считано от 1.02.2008 г.
    Отново по предложение на Кмета бе разпределен т.нар. “Преходен остатък’ от бюджет 2007.Основна част от сумата се разходва за разплащане на задължения към доставчици от края на 2007 – горива, храни, материали.За болницата в Тервел се предоставят 45 000 лв.
    Отпуснати са 2  помощи в размер на по 300 лв. за двама онкологично болни – Кямил Яшар от Тервел и Лютфи Сюлейманов от с.Поп Груево.
    Предложенията за трите последни проекта на общината, които трябва да се внесат в периода от 30 януари 2008 / за с.Орляк/ до 14 февруари / за детските градини в Тервел/ ще се гледат на заседания на комисиите на 28 януари и след това ще се пристъпи към гласуване.


Публикувано на 28 Jan 2008