Общината подготвя първи проект по оперативна програма

В средата на м.февруари ще бъде готов проект за подобряване на материалната база на детските заведения в гр.Тервел. Дейностите включват саниране на двете най-големи детски градини в общината / ЦДГ “Здравец” и ЦДГ “Първи юни” в Тервел”/ , изразяващо се в поставяне на нова ПВЦ дограма, полагане на топлоизолирани мазилка и покрив за двете градини , както и ремонт на парната инсталация на четирите заведения – двете упоменати детски градини , ЦДГ “Детелина” и детска ясла. Последните две са санирани през 2006 г.Проектът е на приблизителна стойност 1 000 000 лв. и ще се внесе в МРРБ , по Оперативна Програма Регионално Развитие, операция 4.1.”Дребномащабни местни инвестиции”, схема за подобряване на образователната инфраструктура.Настоящият проект е пети пореден, който се подготвя в рамките на настоящия общински мандат.

Публикувано на 28 Jan 2008