Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Отдел "Местни данъци и такси" гр.Тервел съобщава:

1.    Получаването на Декларации за внасяне на патентен данък ще става  в стая 310, сградата на Община Тервел от началото на м. март 2008 год.

2.    Срок за подаване на попълнените декларации - до 30.04.2008 год.
Вноски за ²-во и ²²-ро тримесечие ще се правят  до 30.04.2008 год.
Вноски за ²²²-то тримесечие- до 31.07.2008 год.
Вноски за ²V-то тримесечие- до 31.10.2008 год.
На предплатилите целия размер на патентния  данък еднократно - 5 % отстъпка.


Публикувано на 21 Jan 2008