Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Още новини от миналата седмица

-    Проведе се конкурс за избор на строителна фирма, която да изпълни обект „Изграждане на извънкласен център за работа с деца в читалището на с.Нова Камена”.Оценителният доклад е внесен за одобрение в СИФ София, който финансира този проект.Паралелно с това фондът одобри тръжна документация за провеждане на още три конкурса по същия проект – за доставка на мебели , за доставка на компютри и за закупуване на специфично оборудване за ателие по керамика. Направи се и искане за удължаване на срока на проекта  - до 30 юни 2008 г. с цел приключване на планираните дейности, които ще се забавят поради по-късно стартиралата дейност ‘строителство”.

-    На 18 януари от 13:30 часа Административният съд в гр.Добрич проведе заседание по административно дело 471, образувано по жалба на бившия кандидат – кмет от Партия ДПС Зия Халил Хасан срещу Общинска избирателна комисия в Тервел.В жалбата се настоява за касиране на изборът за кмет на община Тервел.Насрочено бе второ заседание – на 22 януари 2008 г. от 13:30 часа.


Публикувано на 21 Jan 2008