Предстоящо за седмицата

-    Ще се проведе търг за избор на изпълнител – строителна фирма, която ще направи центъра за извънкласна работа в читалището в с. Нова Камена
-    Ще завърши обучението по ограмотяване на 15 роми от с. Градница по проект ‘Подкрепа на ромската общност в Община Тервел за заетост в земеделието”.Удостоверения за квалификация по земеделски специалности ще получат и 45 роми от Каблешково и Орляк.
-    На 16 януари в Тервел ще започне последният , трети цикъл на обучение по същия проект. 45 безработни от Тервел , в т.ч. 33 жени ще бъдат включени в квалификационните курсове. Ще се обучат и 15-те роми от с.Градница, които вече са ограмотени.Така общият брой на курсистите ще е 60. Курсът ще приключи в края на март.
-    На 16 януари възпитаниците на Школата по история при ОДК ,с ръководител Георги Желев ще демонстрират знания във викторина посветена на 160 годишнината от рождението на Христо Ботев. Участниците са 13 и са от двете училища в Тервел. За всички участници общината осигури тематични награди – дискове и справочници с историческа тематика.


Публикувано на 14 Jan 2008