Договора за стадиона - през м. февруари

За това Общината бе уведомена от Проект „Красива България” на 7 януари т.г. Отношенията между Проекта на МТСП и общината се уреждат чрез меморандум за разбирателство. След подписването на меморандума общината ще преведе своя дял от финансирането на проекта за ремонт на стадиона в Тервел , равняващ се на 70 000 лв. Следва провеждане на тръжна процедура и избор на изпълнител, който ще извърши ремонта. Сроковете предвиждат започване на строителните дейности в началото на лятото. Ще се изградят два сектора с 1000 места за сядане от дърво и метал, ще се възстанови пистата , ще се направят рампи, подходи и стълбища. Бюджета на проекта осигурява и възможност за квалификация на 12 безработни от общината по съобразена с нуждите на пазара на труда в общината специалност.

Публикувано на 14 Jan 2008