2007 година – интересни цифри и факти

Дейностите, които извършват българските общини са от различно естество. В този брой на вестника ще Ви запознаем с някои цифри и събития, които дават представа за основните характеристики на нашия регион.
За ремонти на училища са разходвани 157 430 лв. от общинския бюджет. Ремонтирани са основните училища в селата Зърнево, Нова Камена, Орляк и Безмер. Освен тези средства в СОУ Тервел са  инвестирани допълнително средства по две национални програми на МОН – “Енергийна ефективност”  и “Спорт в училище”. С тези средства са обновени парната инсталация и залата на физкултурния салон. За ремонт на детски градини са вложени 13 261 лв. от общинския бюджет. С тях са изпълнени текущи ремонти по предписания на РИОКОЗ в 9 детски заведения. За ремонти на отсечки от общински пътища са разходвани 181 300 лв. Общо 7 улици в общинския център са ремонтирани . 4 от тях са изцяло преасфалтирани със средства, осигурени от МРРБ. Други 3 са ремонтирани, като за това са похарчени 93 033 лв. от бюджета на общината. Oще три улици в Тервел са с одобрени проекти и ремонтите ще започнат през 2008 г. – ул.’Кирил и Методий” с проект по Програма САПАРД и улиците ‘Черни връх” и „Суха река” с проект, финансиран от МРРБ.За обновяване на градския парк са разходвани 187 000 лв., от които 68 357 лв. са осигурени от общината , а останалите от Проект “Красива България” и Министерство на финансите. За ремонти на читалища общината е заделила 9 590 лв. и с тях са ремонтирани читалищата в Нова Камена и Божан. Други две читалища – в село Каблешково и в гр.Тервел са получили финансиране от Министерство на културата за текущи ремонти. За читалището в с.Нова Камена са осигурени и още 98 000 лв. от проект , финансиран от СИФ. За религиозни храмове общината е отделила общо 96 931 лв. С тях са ремонтирани джамиите в Тервел, Зърнево, Коларци и Божан. Църквата в Безмер е ремонтирана с 4 934 лв. , а за новия църковен храм на Тервел са заделени 75 000 лв. Освен тази сума новостроящата се църква получи в края  на годината 100000 лв. от Дирекция “Вероизповедания” към МС и над 5000 лв. от дарители от Тервел. С 57 771 лв. са ремонтирани кметствата в Сърнец и Каблешково, сградата на поликлиниката в Тервел, ритуалната зала в Безмер, клуба на пенсионера в с.Зърнево и гробищните паркове в Жегларци и Нова Камена. Поставени са две нови автоспирки в селата Каблешково и Градница. Домът за стари хора коства на общината 69 000 лв. от бюджета за 2007 г. Останалите средства се осигуряват от СИФ.За обновяването на бизнес зоната в Тервел са разходвани 70 000 лв. от бюджета и 254 000 лв. от програма ФАР. За квалификационния център в Тервел общината получи 134 000 лв. от програма ФАР и отдели 38 000 лв. от собствените си средства.
На територията на общината са регистрирани  28 търговски обекта.След проведени 3 търга са отдадени под наем 185 бр. ниви от Общинския поземлен фонд.Отдадени са под наем, съгласно сключени договори и анекси 46 търговски обекти , 90 терени за временни гаражи , 34 терени за преместваеми обекти .Издадени  са  820 скици ,33 разрешения за строеж . Одобрени са 33  инвестиционни проекти , издадени са 47 удостоверения за въвеждане в експлоатация  , 22 удостоверения за търпимост . Регистрирани са технически паспорти на 22 строежи и са направени 12 изменения на Подробен устройствен план.
Общината е обявила 7 открити конкурса за обществени поръчки и 3 процедури за събиране на ценови и технически оферти с различно естество.
Средно 50 души са ползвали услугите на Домашен социален патронаж. 37 човека са се записали през 2007, а 30 са прекратили ползването на услугата.
37 е средната месечна посещаемост на Детската ясла в Тервел за всички месеци на годината.Най-малко са били бебетата през м.февруари – 23, а най-много детска глъч е имало през месеците юни и юли – 47. Средно 490 деца са посещавали 16-те общински детски градини. Най-много са били децата в ЦДГ 2, на второ място по брой деца са ЦДГ 3 , а трети в класацията са ЦДГ 1 в Тервел. В единадесетте общински училища са учили 1686 ученика , като 196 от тях са първолаци. Обучението се осъществява от 167 педагози , а условията в сградите се поддържат от 37 човека щатен помощен персонал. Освен тях в училищата работят и хора, назначени по различни програми за заетост. За малчуганите в детските градини са се грижили 72-ма педагози и 58 човека помощен персонал. В тяхна помощ са работили и безработни по програми за заетост.Средната брутна работна заплата на педагозите в училищата от 1.11.2007 г. е 502 лв., а на колегите им в детските градини – 510 лв. Помощният персонал получава средно 281 лв. За храна на децата в детските градини през 2007 г.общината е похарчила 62 364 лв. , а отоплението с твърдо и течно гориво е струвало 105 334 лв. За храна на учениците в столовете са изразходвани 23 526 лв. Общинските училища са се топлили през 2007 г. с твърдо и течно гориво на стойност 301 330 лв. 81 860 км. са изминали собствените и наетите автобуси , за да превозват ученици от селата до средищните училища в Тервел, Нова Камена и Коларци. 73 – ма училищни педагози и всички 11 директори на общински училища са преминали през 2007 квалификационни курсове. Това се е случило и на 37 детски учителки. Обученията са били в сферата на „Безопасност на движението”, „Работа в мултиетническа среда”, „Човекът и природата” , „Подготовка и управление на проекти „ , „Справяне със стреса и овладяване на конфликти” , „Управление на училището „ и др. За ОДК и ръководителката на балет „Каприз” е осигурено присъствие на семинара на Българската спортна танцова федерация”.
Безплатни закуски са получавали 849 деца в общината.    
Училищата реализираха 11 проекта по общинската програма „Училището и читалището – естествена и безопасна среда за децата” и пет по национални програми на МОН.
По програми за заетост трудова реализация през годината са получили 235 човека . Други 9 са били социални асистенти , а 15 са се трудили като лични асистенти на свои близки в неравностойно положение.
 Културния календар за 2007 година обхвана 47 прояви -Празници на културата,Конкурси, авторски срещи, концерти , религиозни и официални празници. Нови моменти в културния календар бяха два конкурса - ”Жената в творчеството на Йордан Йовков-сила и нежност, красота и грях „ – за изработване на дървени кукли и  фотоконкурс”Красотите на град Тервел” – посветен на Деня на Тервел – 22 септември. Спортния календар даде шанс на общински крос “Хан Тервел”, Общински и областен кръг на състезанието “Млад огнеборец”, междуучилищен футболен турнир, общински крос “Златна есен”.
През 2007 г. бяха издадени 46 броя на общинския вестник „Тервел”.Работиха общо 34 самодейни състави към читалищата :  ДФТА, певчески групи, танцови състави, коледарски  и лазарски групи, школи по изкуствата.Самодейните състави на читалищата от Коларци, Каблешково, Жегларци участваха в Международен детски фестивал ”Орфееви празници” с гр.Смолян;Читалището в Н.Камена – на събор в с.Дебрене “Добруджа пее и танцува и на фестивал “Песни за войводите” и “Листопад на спомените” в гр.Варна.Читалището в с.Честименско участва на Петропавловски събор гр.Лясковец,Читалището в с.Каблешково-на Международен  фолклорен фестивал в с.Дорково-Пазарджишко.Всички самодейни фолклорни състави участваха в Общински празник на фолклора в Тервел, Конкурс ”Калинка Вълчева”, лазарски конкурс и концерти в Тервел и общината.
Читалищата реализираха 6  проекта по Общинска програма “Училището и читалището-естествена и безопасна среда за децата” . Със средствата са закупени костюми, направени са записи, набавено е оборудване , разучени са нови танци.Проведени са 7 срещи с представители на фолклора от селата Жегларци, Кочмар, Безмер, Честименско, Каблешково и Нова Камена. Проучени са обичаите, песните, преданията, занаятите и историята на селищата и са описани и отпечатани в специална книжка.
ДФТА”Калинка Вълчева” към Народно читалище “Димитър Дончев” гр.Тервел с художествен  ръководител Нели Динкова зарадва всички с  нови успехи през 2007 г.
-Участие във втория етап на Националния преглед на фолклорните ансамбли в гр.Разград, където получава званието “Представителен ансамбъл на НС на ЦИОФФ –България
-Участие в Националния танцов конкурс “Коледно надиграване” гр.Варна, в категорията детски ФТА. Получава три приза: първо място за категорията, второ място за авторство и хореография на танца “Край реката” и първа награда за авторство на музика.
-Участие в Международен фестивал на зимните обичаи и традиции “Според старите обичаи” в гр.Кумпъна – Румъния
-Участие в юбилеен концерт-спектакъл на ДФА “Зорница” гр.Варна
Балетна  формация “Каприз” към ОДК “Малкият принц” гр.Тервел с ръководител Живка Ненова също зарадва няколко пъти през годината тервелчани. В историята на балета се вписаха:
-Участие във Втори национален шампионат “България танцува” и печели  3-то място за формацията, 5-то място за малката група, 2-ро място за Гергана Хинева и Виктория Тошкова и 6-то място за Гергана Хинева
- Участие в Деветия национален конкурс за класически, характерни, съвременни и фрий денс танци гр.Бургас и спечелват: 1-ва възрастова група  2-ро място, златен медал за Гергана Хинева и Виктория Тошкова и златен медал за Габриела Росенова
-Участие в Пети национален конкурс за мажоретни танци “Златен помпон” Албена-Добрич с международно участие и спечелват 2-ро място във втора възрастова група.
     В рамките на общинска ваканционна програма „Наше лято”, през 2007 година са проведени 19 мероприятия в месеците– юни, юли и август.
 В програмата през изминалата 2007 год. взеха участие около 400-450 деца–гости на гр. Тервел през летните месеци, деца от детски градини на територията на общината, деца в яслена възраст, младежи, ученици от СОУ и ПГТО.
 В рамките на 2007 год., Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Тервел е образувала и разгледала 37 възпитателни дела. Комисията в състав по чл.11, ал.2 от ЗБППМН е наложила възпитателни мерки, спрямо 35 малолетни и непълнолетни лица. При едно непълнолетно и едно малолетно лице има рецидив от повторно извършителство на противообществени прояви и престъпления. Спрямо непълнолетното лице е изпълнена мярката „Лишаване от свобода”, непълнолетният към момента се намира в ПД „Бойчиновци”. Малолетният е регистриран в ДПС и поведението му се следи от общ. възпитател.
 И през 2007 год., продължи функционирането си Консултативния кабинет по проблемите на детската личност към МКБППМН при Община Тервел. Кабинетът се помещава в сградата на Стария съвет, стая 107. Заниманията от м. август се водят от общ. възпитател-Дамянка Иванова. През годината са преминали 15 деца, 12 от които са с наложена възпитателна мярка. Възпитателят работи през годината даровито дете, „дете в риск” и с дете от „SOS-детски селища” гр. Трявна, включено в програма за „Реинтеграция в семейната среда”.
 През година са проведени 12 заседания на Комисията в състав по чл.11, ал.2 от ЗБППМН, на които са разгледани поведенията на малолетни и непълнолетни правонарушители. Освен тези заседания са проведени и 2 срещи на членовете от общото събрание, на които са обсъдени годишния отчет на Местната комисия за 2006 год. и провеждането на текущи, планови задачи на Комисията.
 През 2007 год. бе разработена и реализирана от МКБППМН при Община Тервел - Общинска програма за превенция на насилието между учениците за периода 2007-2010 год. Целта на настоящата програма бе да определи общинските приоритети в областта- превенция на насилието между ученици. Тя очерта начините, по които чрез партньорството между Отдел „Закрила на детето”, Детска педагогическа стая, МКБППМН и Училищните комисии за БППМН се създават условия за ограничаване на насилието и агресията сред учениците, за постепенното подобряване на тяхното благосъстояние и включването им в живота на обществото като пълноценни граждани. От 01.03.2007 до 31.12.2007 год. бяха проведени следните мероприятия-
 „Любов- магическа реалност”;
 „Отворени врати”;
  Организиране на ден за „Духовно развитие” с ученици от с. Орляк;
 Организиране на ден за “Формиране на социални умения” с ученици от ПГТО „Дочо Михайлов”;
 Правно и гражданско възпитание – Права и отговорности- периодично извършвани срещи- разговори с деца на възраст от 9- 17г.
 Популяризиране и представяне дейностите на ОДК и общинска ваканционна програма „Наше лято” сред децата, учениците, родителите и педагогическите кадри;
 Дейности по инициативата „Духовност и култура”, насочени към отбелязване на големи християнски и мюсюлмански празници – заедно деца и родители;
 Съдействие за включване в програми за заетост на безработни родители на „деца в риск” и с отклонения в поведението;
 Изграждане на обществена подкрепа- комплексни услуги за деца и семейства в следните направления: превенция на „деца в риск”; институционална грижа и деинституализация; услуги за деца с девиантно поведение– склонни към агресия и насилие;
 Тренинг-обучение „Синя светлина” на тема: „Насилието и агресията между учениците”- с ученици от с. Орляк и гр. Тервел;
 Квалификационни семинари и работни срещи с представители на съд, прокуратура, полиция, О ”ЗД” към Д „СП”, с обществен възпитател, членове на Местната комисия и педагогически съветник по промените в Закона за БППМН;
 Анкета с ученици от гр. Тервел на тема: „Какво според вас поражда агресията между учениците”;
    През 2007 г. в Тервелската болница са проплакали 92 бебета. Други 50 тервелчанчета са се родили в Добрич.    Сключените бракове в ритуалния дом на Тервел са 55. В Добрич са се разписали още 20 двойки от Тервел. 244 човека от общината са напуснали този свят през 2007 г. 462 младежи са навършили пълнолетие през миналата година. 143 от тях живеят в Тервел. 1842-ма човека са си направили заверка за постоянен адрес на територията на общината. 486 са заверките за настоящ адрес.


Публикувано на 14 Jan 2008