ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: ИЗМИНАЛАТА 2007

Времето минава бързо, като че ли лети. Това си казваме често . И наистина , сякаш преди дни беше празничната нощ,когато се събрахме пред общината и с  хора ,фойерверки ,безброй пожелания и очаквания посрещнахме Новата 2007 година – като граждани на обединена Европа, като българи, като тервелчани.Сега я изпращаме.В края на всеки жизнен цикъл човек си прави равносметка. Предлагаме Ви нашата кратка хронология на събитията, които окачествяваме като значими и които ще се впишат в историята на общината за 2007 година.Разбира се всеки си има своя свят и своите приоритети, но това, което засяга живота в публичното пространство е следното:

ЯНУАРИ 2007

-Подписан бе договорът с Проект „Красива     България” за обновяване на градския парк на Тервел.
-Стартира общинска програма „Училището и читалището – естествена и безопасна среда за децата”.
- Отвори врати втори клуб на пенсионера в квартал „Тревен” на гр.Тервел
- Започна работа нов общински  логопедичен кабинет в Тервел
- Стартираха две общински програми за заетост през 2007 – „От социални помощи към осигуряване на заетост” и „Социален асистент”.

ФЕВРУАРИ 2007

-    Одобрен бе проектът за изграждане на дом за стари хора в с.Полк.Савово, финансиран от Социалноинвестиционен фонд София
-    Изготвен бе проектът за бюджет 2007
-    Разработени бяха две общински програми насочени към децата и младежите в общината – „Наше лято 2007” и „Програма за превенция на насилието при младежите”
-    Издаден бе 50-ти юбилеен брой на вестник „Тервел”

МАРТ 2007
-    За втора поредна година се проведе общински конкурс за лазарски песни и обичаи
-    Приет бе проектът на бюджет 2007
-    19 училища и читалища спечелиха финансиране за своите идеи по общинската програма „Училището и читалището – естествена и безопасна среда за децата”
-    Стартира общинския проект „Подкрепа на ромската общност в община Тервел за заетост в земеделието”, финансиран по Програма ФАР на МТСП
-    Проведе се открит конкурс за избор на изпълнител на ремонта на градския парк

АПРИЛ 2007    

-    С гостуване на ансамбъл „Българе”бяха открити традиционните Празници на културата
-    Одобрен беше проектът за изграждане на извънкласен център за работа с деца в читалището в с.Нова Камена, финансиран от Социалноинвестиционен фонд София
-    Внесени бяха в Министерство на образованието два проекта за подобряване на материалната база на СОУ – един за основен ремонт на парната инсталация и втори – за обновяване на физкултурния салон

МАЙ 2007

-    Избран беше нов управител на тервелската болница
-    За четвърта поредна година се проведе лекоатлетически крос „Хан Тервел”
-    Приключи строителството по проект”Възраждане на бизнесзона „Североизток” , финансиран по Програма ФАР на МРРБ. Асфалтирани бяха 4 улици, изгради се канализация на две от тях, положени бяха нови тротоари и ново улично осветление
-    Община Тервел бе домакин на областния кръг на състезанието „Млад огнеборец”
-    Три училища спечелиха финансиране по национална програма – СОУ, ПГТО и ОУ”Васил Друмев” с.Орляк

ЮНИ 2007
    
-    Детският фолклорен танцов ансамбъл чества своят седми рожден ден и зарадва почитателите си с много спечелени награди и невероятен юбилеен концерт
-    Балет „Каприз’ също поднесе чудесен букет от свои нови танци посветени на пет годишния юбилей на балета.Годината за малките танцьорки също бе наситена с множество престижни награди от национални състезания.
-    Цветанка Костова представи своята стихосбирка за деца „Не се сърди човече”, издадена с помощта на Община Тервел
-    Открито бе четвъртото издание на Общинска ваканционна програма „Наше лято”.
-    Изля се първата плоча и започна градежът на новия църковен храм
-    Одобрен бе за авансово финансиране в МРРБ общинският проект за обновяване на улиците „Алеко Константинов”, „Захари Зограф”, „Никола Вапцаров” и „Отец Паисий”
-    Организирана бе първата среща на общността за създаване на Местна инициативна група / МИГ/ по ос 4 на Програмата за развитие на селските райони

ЮЛИ 2007

-    Подготвен е за кандидатстване пред Програма САПАРД проект за преасфалтиране на ул.”Св.Св.Кирил и Методий” в гр.Тервел
-    Одобрени са и стартират проектите за ремонт на парната инсталация и физкултурния салон на СОУ Тервел
-    Започна ремонта на градския парк
-    Обявяват се открити конкурси за избор на изпълнители за строителството на старческия дом и квалификационния център
-    Издава се 70-ти брой на общинския вестник „Тервел”


АВГУСТ 2007

-    Успешно приключва четвъртият пореден сезон на ваканционна програма „Наше лято”
-    Стартира обучението на 30 безработни в с.Каблешково по Програма ФАР
-    Избрани са строителни фирми,които да построят старческия дом и квалификационния център  - и двата обекта се финансират по спечелени проекти
-    Организирана е дарителска кампания за набиране на средства за строежа на новия църковен храм
-    Започва ремонтът на четирите улици в Тервел, финансиран от МРРБ


СЕПТЕМВРИ 2007

-    Приключи ремонта на градския парк
-    Одобрен е за финансиране от МРРБ проект  за ремонт на улици „Черни връх” и „Суха река” в Тервел
-    Одобрен е за финансиране проекта за основен ремонт на улица „Св.Св.Кирил и Методий”
-    Започна основен ремонт на пътя Тервел-Коларци
-    Стартира подготовката на Местни избори 2007
-    За първи път от много години в общината се  разкри нова детска група в ЦДГ 3 Тервел

ОКТОМВРИ 2007

-    Приключи изпълнението на проектите по общинска програма „Училището и читалището” – естествена и безопасна среда за децата. Ушиха се носии на 4 танцови групи, създаде се клуб за автентичен фолклор в СОУ, детска вокална група в читалището в Тервел , закупиха се спортни екипи и уреди в училищата в Коларци, Орляк и СОУ, облагородиха се училищни дворове в Коларци, Каблешково,Тервел, възстанови се зала в Основното училище в с.Безмер
-    Започна строителството на старческия дом и квалификационния център
-    Учреди се Местна инициативна група Тервел-Крушари
-    Проведоха се местни избори 2007


НОЕМВРИ 2007

-    Новоизбраните кметове и общински съветници положиха клетва да служат на интересите на гражданите
-    Внесен бе за разглеждане в Проект „Красива България’ общински проект за възстановяване на градския стадион
-    Проведе се интересен конкурс за изработване на кукли по женски образи от творчеството на Йордан Йовков

ДЕКЕМВРИ 2007

-    Одобрен бе за финансиране проектът за възстановяване на градския стадион
-    Започна ремонтът на читалището в с.Нова Камена, финансиран от СИФ
-    Внесен за разглеждане в СИФ е проект за изграждане на център за физическа активност в ЦДГ 2 гр.Тервел
Годината бе напрегната и динамична. Общинският календар бе изпъстрен с дейности. Проведоха се много детски , младежки и културни събития, направиха се ремонти,  реализираха се успешни инициативи.Надяваме се , че сме били полезни на хората в общината и се радваме, че имаме възможността да продължим да работим с тях и през 2008 година.
 

Публикувано на 02 Jan 2008