Покана към Общински съвет - Тервел

С оглед на необходимостта от осигуряване на публичност и прозрачност в работата на общинска администрация и общински съвет Кметът на Община Тервел отправи покана към Председателя на Общински съвет за предоставяне на информация , касаеща актовете на общински съвет, неговата работа и ръководството му с цел същата да бъде поместена в глава „Общински съвет’ на интернет страницата на общината и в специална рубрика на Общинския вестник „Тервел”.В писмото се подчертава, че общинска администрация изразява готовност за своевременно и коректно оповестяване на информацията чрез методите , с които тя разполага – вестник и сайт. Единственото условие, което е необходимо да бъде изпълнено е осигуряване наличието на материалите – на хартиен и магнитен носител.

Публикувано на 10 Dec 2007