Тече проверка за принадлежност на общинските съветници

Комисията за разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА обнародва свое решение 19 от 23 ноември, с което обявява следното:
„…..Установява и обявява принадлежност към органите по чл.1 от Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА на следните лица:

 Трите имена Айдън Фаик Адем 
 Дата на раждане  27.02.1961 г.
 Място на раждане  Гр.Тервел
 Вербувал го служител Ст.лейт.Петър Петров на 27.04.1981 г.
 Ръководил го служител Ст.лейт.Петър Петров, майор Христо Димитров Митков, Николай Стефанов Чавдаров
 Структури,в които е осъществявано сътрудничеството  МНО-РУ
 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник  Секретен сътрудник
 Псевдоними  Теймен, Дамян
 Документи,въз основа на които е установена принадлежността по чл.1  Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество / „обещание”/ , документи за получени възнаграждения, разходни документи,отчетени от ръководилите го щатни служители, документи от ръководилите го щатни служители,рег.дневник, картони обр.1 – 4 бр., обр.2 и обр. 9, дело 14925,доклад на Сл.’Военна информация” изх. No 2540/ 06.11.2007 г.
 Снемане от действащия оперативен отчет  1988 г.
Общински съветник в общ.Тервел, издигнат от ДПС


Председателят на Комисията Евтим Костадинов в свое интервю във вестник „Труд” посочва 20 декември като краен срок за приключване на проверката за принадлежност на общинските съветници. Ще бъде обнародвано решение, с което читателите на вестника ще бъдат запознати, в случай, че се установи принадлежност за друг общински съветник от нашата община.
Достъпът до досиетата е свободен и всеки, който желае да се информира по темата, може да стори това в читалнята на Комисията, която се помещава на улица „Врабча” 1 в столицата.

Публикувано на 10 Dec 2007