Предложенията на Общ.Адм. ще се разглеждат на заседание

На заседанието , проведено на 4 декември т.г. Общински съвет Тервел не разгледа предложенията на общинска администрация. Същите бяха внесени надлежно и в срок съгласно покана и предварително обявен дневен ред от Общински съвет.Предложенията ще се гледат и по тях ще се вземат решения на 14 декември. Те ще се обсъждат и на първите заседания на трите новоизбрани комисии.Общинска администрация внася за разглеждане на новото заседание и няколко допълнителни предложения, свързани с текущи промени в бюджета на общината.Ръководството на Общински съвет изиска от Общинска администрация информация за утвърдената структура на общината , поименното щатно разписание и длъжностните характеристики на общинските служители.Същата е внесена в срок в деловодството на Общински съвет. 

Публикувано на 10 Dec 2007