Ремонт на пътя Тервел - Коларци

Този път доскоро беше изпитание за всички пътуващи . Те никак не са малко, тъй като в селата , разположени по протежение на участъка има детски градини,училища,читалища и десетки учители пътуват от и за Тервел всеки ден. Стотици са работниците,които пътуват ежедневно до местоработата си в Тервел – в „Пластхим –Т „ АД , в „ДЕКА „ООД и няколко други работодатели. В края на м.септември т.г. започна очакваният и обещаван в резултат на всички искания на Община Тервел от няколко години ремонт на пътната настилка.Общата стойност на проекта е 1 070 000 лв.Финансиращ орган е ИА „Пътища”.Изпълнител на ремонта е „Пътно строителство” АД Добрич. Към момента е завършен участъка Тервел-Божан- Мали Извор. По него са изкърпени всички участъци с нарушения на настилката. Ново асфалтово покритие е положено на участък с дължина 1300 м., обхващащ отсечката от с.Мали Извор до местността „Варианта”. Това беше и най-силно увредената част от пътя,която при валежи се превръщаше в непроходимо препятствие и автомобилите заобикаляха пътното трасе,за да се доберат до пътна настилка и да продължат пътя си.Последните дейности на фирмата изпълнител са свързани с продължаване на изкърпването в участъка Сърнец – Ангеларий.Ремонтът ще продължи при подходящи положителни температури.

Публикувано на 10 Dec 2007