Проекти по програма ОСПОЗ

В началото на миналата седмица се състоя заседание на областната комисия по заетостта. Там бяха обсъдени предложенията на всички работодатели по програмите ОСПОЗ и Асистенти на хора с увреждания. Решението на тази комисия представлява четвърто ниво на оценка на проектите , след предходните 3 - Бюро по труда, Съвет за сътрудничество, Регионална служба по заетостта Варна.
    Община Тервел кандидатства с един проект "Социален асистент" за осигуряване на 13 работни места за безработни лица, които ще се грижат за 26 болни.Още три общини кандидатстват с такива проекти - община Добрич - за 10 лица, Община Ген.Тошево - за 10 и Община Балчик - за 1 лице. Всички 4 проекта получиха одобрение за всички предложени работни места.
    Одобрени са и проектите за обществено-полезни дейности. Нашата община тази година ще бъде работодател за 74 човека. Останалите 22-ма ще бъдат наети като денонощна и дневна охрана на училища и детски градини по предложени от тях проекти.Шест човека ще работят като социоконсултанти към ДСП , а 4 ще бъдат наети в тервелското читалище.
    Силно редуциран е броят на предложените за одобрение в РСЗ проекти на земеделски производители. За нашата община са одобрени 5 такива проекта. За община Ген.Тошево те са 4, а за община Добричка - също 4.
    Крайната оценка на проектите ще се извърши до края на годината в Агенция по заетостта София.


Публикувано на 03 Dec 2007