Подписан е договор за ремонт на още две улици

На 27 ноември т.г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството и "Пътно строителство" АД Добрич подписаха договор за ремонта на улиците "Черни връх" и "Суха река" в гр.Тервел. Ремонтните дейности са на обща стойност 406 000 лв. с ДДС. Подписаният договор е следствие на кандидатстване на Община Тервел с проект за ремонта на тези две улици по Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България. Проектът бе внесен в МРРБ и получи одобрение. След проведен от Министерството конкурс за избор на изпълнител за такъв бе определен "Пътно строителство" АД Добрич. Ремонтните дейности трябва да започнат при подходящи за такъв тип работа температури. След откриването на строителната площадка те трябва да приключат за не повече от 60 дни, според клауза в подписания договор.
    Подходящо по отношение на температурите време се изчаква и за да започне ремонта на улица "Св.Св.Кирил и Методий", финансиран по Програма САПАРД.


Публикувано на 03 Dec 2007