„Възраждане на бизнесзона „Североизток” - Отчет

На 21 ноември общината получи 43 000 евро от ИА на Програма ФАР към МРРБ. Сумата представлява разходваната през първото полугодие на годината част от бюджета на проекта, която общината трябваше да осигури от собствените си средства като балансово плащане по проекта. Изпълнението на този проект приключи на 30 юни 2007. Той бе на обща стойност 287 000 евро. 10 % от тази сума общината осигури като съфинансиране и още 20 % като балансово плащане. За 249 000 евро бяха асфалтирани 4 улици и изградена канализация и осветление по две от тях в промишлената зона на града.
Проект „Възраждане на бизнесзона „Североизток” е вторият по ред проект на общината, получил финансиране по Програма ФАР. Първият - „Младежки труд за обновяване на обществени обекти в гр.Тервел” приключи през 2006 г. и чрез него бе обновен ритуалният дом. В момента се работи по третия проект по програма ФАР – за изграждане на квалификационния център в Тервел.


Публикувано на 26 Nov 2007