Подготвя се редовно заседание на общински съвет

На 20 .11. 2007 г. в Общинска администрация бе внесено писмо от общински съвет Тервел, с което се съобщава, че в срок от 15 дни от датата на внасяне на писмото ще бъде насрочено заседание на общински съвет Тервел. В писмото е указан и срокът, в който администрацията може да внася в деловодството на „местния парламент”свои предложения за разглеждане. Този срок е 23 ноември. Администрацията подготви и внесе докладна записка за необходимостта от реализирането на проекта за ремонта на стадиона, предложение за удължаване на срока за реализиране на проекти по общинската програма „Училището и читалището – естествена и безопасна среда за децата” , за редица промени в разчета за капиталови разходи и разпределение на собствените средства.

Публикувано на 26 Nov 2007