Внесен е проектът за стадиона в Тервел

На 22 ноември Общината внесе в Регионалното звено за изпълнение на Проект „Красива България” във Варна заявление за финансиране на проект за възстановяване на градския стадион. Предложението се съпровожда от работен проект, с който общината разполага от 1989 год. Още тогава са били планирани част от дейностите, които ще бъдат извършени през 2008 г., ако разбира се предложението бъде одобрено за финансиране. Количествено-стойностната сметка на внесения проект предвижда изграждане на два сектора с места за публика  , възстановяване на лекоатлетическата писта , построяване на стълби и рампи за хора в неравностойно положение. Необходимостта от тези дейности е нещо, което не може да бъде отречено от никой в общината. Припомняме, че стадионът е мястото , където се играят всички футболни срещи от първенствата. Всяка година / от 2004 до 2007 / той е домакин на общинския ученически футболен турнир и на крос „Хан Тервел”. В същото време там няма нито едно место за сядане, достъпа от физкултурната сграда до игрището и пистата става чрез стръмно и тясно стълбище. За достъп на хора с увреждания не може и да се говори. Затова паралелно с подготвянето на проекта за внасяне, общинска администрация подготви докладна записка за необходимостта от проекта, която да бъде разгледана на предстоящото заседание на общински съвет.

Публикувано на 26 Nov 2007