Обжалване на резултатите от местните избори в Тервел

На 23.11.2007 г. от 14:00 часа се проведе заседание на Административен съд Добрич по повод на внесена в съда от Движение за права и свободи жалба, с която се обжалват резултатите от втория тур на местните избори в Община Тервел. Движението настоява пред съда за предварително изпълнение на искането си – т.е. спиране на решението на Общинската избирателна комисия за обявяване на Живко Георгиев за кмет на общината.Съдът не уважава искането на ДПС , поради факта, че жалбата е внесена на 12 ноември, а встъпването в длъжност на кмета стана факт на 09 ноември, след провеждането на тържествената сесия, съпроводена с полагане на клетва от негова страна.
    В жалбата на ДПС са цитирани редица факти, които движението тълкува като нарушения на изборния процес. Това стана повод за образуване на административно дело по жалбата. Административният съд изиска от общината съхранените съгласно изискванията на ЦИКМИ бюлетини от проведения втори тур на местните избори. На 23 ноември , в 10 : 00 часа чувалите с бюлетините бяха натоварени на един от училищните автобуси и съпроводени от полицейска охрана „ отпътуваха” за Административен съд Добрич.Същия ден , в 14:00 следобед двете страни по делото – Общинска избирателна комисия Тервел и  Движение за права и свободи , представлявано от  упълномощено да го представлява лице , както и Кмета на общината Живко Георгиев се явиха на насроченото заседание. Общинска избирателна комисия Тервел представи писмени доказателства за това, че решението на комисията за избора на Живко Георгиев за кмет на община Тервел е обявено на 4.11.2007 г. / изборния ден / , преди полунощ. Това означава , че Движението е внесло жалбата си ден след седемдневния срок , в който е можело да стори това . Очаква се определението на Съдебната инстанция по делото.


Публикувано на 26 Nov 2007