Помощи за първолаците

Съгласно разпоредбите на чл.10-а от Закона за семейните помощи за деца на семействата, чиито деца са записани в първи клас на общинско или държавно училище, се отпуска еднократна целева помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Всяко семейство с доход на член от семейството по-нисък или равен на 200 лева имаше възможност да подаде молба-декларация по постоянен адрес в съответната Дирекция „Социално подпомагане” до края на месец септември 2007 година включително.  Общият брой на семействата, кандидатствали за този вид помощ на територията на Община Тервел е 84 . Най-много са те от Тервел – 18, следвани от Безмер – 13, Орляк и Каблешково – по 10 и т.н.Общият брой на децата , записани да посещават първи клас в 11-те общински училища е 205.

Размерът на помощта се определя ежегодно с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика и за 2007 година, с ПМС ¹ 152 от 29.06.2007 г. той е определен на 120.00 лв. За сравнение , през 2006 година сумата беше 80 лева. Със същото постановление и за втора поредна година помощите се предлагат под формата на социални инвестиции. Комплектът включва тениска с къс и дълъг ръкав, спортен екип от полар, зимно яке и спортни обувки. Всички артикули се изработват от организации на хората с увреждания след провеждане на обществена поръчка от МТСП. В момента се раздават тениските и екипите от полар, предстои да се получат зимните якета и спортните обувки.

                                                                                  Николай Илиев

                                                                                  Директор на Д „СП” гр. Тервел


Публикувано на 20 Nov 2007