Асфалтиране на ул."Св.Св.Кирил и Методий"

На 19 ноември т.г. общината представи в ДФ”Земеделие” сключеният с изпълнител договор за ново асфалтиране на улицата. Изпълнителят е избран по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.За заплащане на дейностите по договора общината ще получи от програма САПАРД 90 038 лв. без ДДС и  18 007.60, с които да заплати дължимия данък. Внасянето на тръжните документи и сключените договори се съпровожда от одобрение на документацията, което  представлява старт за изпълнението на проекта. Предстои да се сключи договор за строителен надзор с лицензирана за тази дейност фирма. Ремонтните дейности трябва да приключат до 31 май 2008 г. Началото и продължителността им ще зависят от температурите през настъпващия зимен сезон.
Проектът „Ремонт на пътната настилка на ул.”Св.Св.Кирил и Методий в гр.Тервел” ще се реализира благодарение на възможността за кандидатстване със същия пред Програма САПАРД в началото на м.август т.г.Тогава общината внесе проекта след продължителен дебат за необходимостта от него за града и множество изказани мнения от общински съветници, че улицата не е приоритет за общината.


Публикувано на 20 Nov 2007