Проект "Социален асистент - 2008"

Общината внесе за разглеждане в Дирекция „Бюро по труда” Тервел проект за осигуряване на работни места за 13 социални асистента през 2008 г.Предвижда се 5 от тях да се грижат за възрастни хора в гр.Тервел, 2-ма в с.Жегларци и по един в селата Зърнево, Нова Камена, Безмер, Орляк и Кочмар. През миналата година 8 човека са се трудили като социални асистенти.Общината има вече четиригодишен опит в работата си по този нелек социален проект. Той е строго специфичен, защото възрастните и болните хора, за които трябва да се определи социален асистент имат специфични потребности и изисквания , като най- голям е проблемът с адаптирането на двете категории / обгрижван – обгрижващ/ един към друг. Освен всичко останало социалните асистенти трябва да са безработни, регистрирани в БТ лица, а обгрижваните трябва да притежават валидно решение на ТЕЛК или ЛКК комисия.
Общината предвижда завишаване на броя на социалните асистенти от 8 през 2007 г. на 13 през 2008 г. Броят на нуждаещите се от тази услуга в нашата община непрекъснато нараства. Това е и една от причините, поради която търсихме финансиране и сега вече изграждаме  старчески дом.Докато той стане готов обаче трябва да предлагаме на своите възрастни граждани адекватни социални услуги. Затова през 2008 г., освен с проект „Социален асистент” при възможност за финансиране ще кандидатстваме и с проект „Домашен помощник” по оперативна програма „Човешки ресурси”.


Публикувано на 12 Nov 2007