Общински конкурс за изработка на кукли

Р  Е  Г  Л  А  М  Е  Н  Т

„ ЖЕНАТА В ТВОРЧЕСТВОТО НА ЙОВКОВ – СИЛА И НЕЖНОСТ,КРАСОТА И ГРЯХ’

1.    ЦЕЛ:
*Докосване до физическата красота и нравствеността на Йовковите жени.
*Запознаване с творбите на Йовков, чрез които е пресъздал женската красота.
*Възпитание на децата и учениците в усет към красотата, естетиката, любовта и всеотдайността.
*Да се прояви творческото въображение при изработването на кукли, изобразяващи образи на жените в творчеството на Йордан Йовков

II.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
1.Могат да участват всички деца и ученици от Община Тервел на възраст от 3 до 18 години.
2.Желаещите да участват представят своите кукли най-късно до 21 ноември 2007 година-до 15.00 часа, включително в Община Тервел, ст.304 на третия етаж – отдел ”Култура”.
3.Куклите трябва да показват образите на жените в творчеството на Йордан Йовков по избор на участника По образите от разказите, както следва:
Цветана - “Последна радост”            Милена – “Вълкадин говори с бога”
Шина - “Българка”                Павлина – “Серафим”
Ангелина - “Белите рози”            Дафина – “Скитникът”
Рада - “Шибил”                    Аничка – “Женско сърце”
Тиха - “През чумаво”                Курта – “На Игликина поляна”
Божура – “Божура”                Люца – “Юнашки глави”
Ганаила и Елена – “Овчарова жалба”        Женда – “Постолови воденици”
Пауна – “Индже”                Галунка – “Един срещу трима”
Ранка – “Най-вярната стража”            Севастица – “Младите господари”
Нонка – “По жицата”                Маруся – “Мечтател”
Василена – “Сватбата на Василена”        Дойна, Димана – “Кошута”
Шакире – “Песента на колелетата”        Асие – “Асие”
Нона – “Чифликът край границата”        Славенка – “Грешница”
Сарандовица – “Вечери в Антимовския хан”
И пиесите:
Албена – “Албена”
Боряна – “Боряна”
Г-жа Масларска и Евгения-дъщеря – “Милионерът”

4.Куклите, изработени от дърво, ще бъдат предоставени от Община Тервел.Всеки участник трябва да изработи костюма на куклата със свои материали и по начина, по който си представя образа. В конкурса могат да участват и колективно изработени творби – например една детска градина, един клас или няколко класа в едно общинско училище и др.
5.Оценката  ще бъде от компетентно жури по следния критерий: най-сполучливо представен образ на жена от творчеството на Йовков

III.НАГРАДЕН ФОНД:
    
1.Класиране:
Първо място    50 лв.
Второ място     40 .лв.
Трето място    30 лв.
2.Всички участници получават специални грамоти за добро представяне. Останалите участници, които не са класирани на първите места получават предметни награди.
4.Специална награда ще получи и най-малкият участник.

Конкурсът се организира и финансира от Община Тервел и е посветен на 21 ноември  - Деня на Йордан Йовков

    За допълнителна информация: Община Тервел, отдел”Култура”- стая № 304, трети етаж и тел.05751 / 20-85 и 20-75.

ОЧАКВАМЕ ОТНОВО ВСИЧКИ НАШИ ПРИЯТЕЛИ!


Публикувано на 12 Nov 2007