ВЪВ ФОКУСА: Местни избори 2007

МНОГО ВАЖНО ЗА ГЛАСУВАНЕТО !

Когато гласуваме, трябва да знаем, че изборът в крайна сметка зависи от броя на действителните бюлетини.Голяма част от гражданите на нашата община обаче оставят в урните недействителни бюлетини. Техният брой се изважда от броя на гласовете. Как се получават недействителните бюлетини или КАК ДА ГЛАСУВАМЕ, ЗА ДА БЪДЕ ВКЛюЧЕН В ИЗБОРА НАШИЯ ГЛАС ? За Ваше улеснение поместваме на страниците на вестника указанията на Централната избирателна комисия по този въпрос, дадени с Решения N 911 и 912 / 18.10.2007 г.

За да бъде бюлетината действителна,

 трябва да :

    Изберем квадратчето с номера, който съответства на кандидата, партията или коалицията, който сме избрали и в това квадратче да поставим някой от следните знаци:   +    ─   /          I    X    V   O.

 не трябва да :

    Пишем върху бюлетината букви, думи, имена, инициали, числа или пък да се подписваме върху нея
    Поставяме в плика други предмети

Съгласно указанията на ЦИКМИ за действителни ще се броят и бюлетините, при които:
-    знакът за отразяване на вота излиза извън квадратчето на съответната партия, коалиция или кандидат, но не засяга друго квадратче , дори и ако знакът който избирателят е поставил навлиза в полето на друга партия, коалиция или кандидат.
-    е поставен знак, различен от изброените, но той достатъчно еднозначно показва волята на избирателя.

Когато избирател сгреши при гласуването, той може да върне сгрешената бюлетина на СИК и да получи само веднъж нова бюлетина. Върнатата на СИК бюлетина се унищожава с надпис „сгрешена” по диагонал през лицевата страна. Сгрешените бюлетини не могат да бъдат изнасяни извън изборното помещение.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
 
Направете всичко възможно Вашите възрастни родители, близки или съседи да разберат как да попълнят правилно своите бюлетини, за да бъде отчетена тяхната воля при определяне на избора за общински кмет, съветници или кметове на населени места. Не забравяйте, че в гр.Тервел ще се гласува с две различни по размер бюлетини , а по селата – с три. Бюлетините ще бъдат бели , с не много голям размер на шрифта. За възрастните хора ,за тези, които имат увреждания на зрението или пък разчитат по-бавно текста затруднението да попълнят правилно бюлетините ще бъде значително. Помогнете им предварително, като им обясните особеностите на гласуването.Големият брой  недействителни бюлетини може да измени волята на избирателите и да промени крайния избор. Не подценявайте тази опасност !


КЪДЕ ЩЕ ГЛАСУВАТ СЛУЖЕБНО АНГАЖИРАНИТЕ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

Решение N 887 от 16 октомври на Централната избирателна комисия определя реда за това. Съгласно неговата разпоредба членовете на секционните избирателни комисии и служителите на МВР , охраняващи изборните помещения могат да гласуват в избирателните секции, в които работят като членове на СИК или които охраняват, ако имат адресна регистрация в общината. Имената им се вписват в основния избирателен списък , част I под чертата . Освен това те подават декларация, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Ако служебно ангажираните лица нямат адресна регистрация на територията на съответното кметство, в чиято комисия работят, то тогава те гласуват само с двете бюлетини – за кмет на община и за общински съветници.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В ДЕНЯ НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

Полезно е да се знае, че за да могат да извършват социологически проучвания дружествата трябва да имат издадени разрешения от Централната избирателна комисия и да са се регистрирали в общинската избирателна комисия , като представят списък на анкетьорите по секции и секциите, пред които ще се осъществява анкетирането на територията на общината. Списъците трябва да са заверени от ЦИКМИ . Трябва да се представи и образец от отличителния знак на анкетьорите. Към 19 октомври разрешение от ЦИКМИ за извършване на социологически проучвания в изборния ден / за първи и втори тур/ са получили следните дружества:
-    „СОВА – 5 ‘ АД    / търговска марка СОВА ХАРИС/
-    „АЛФА РИСЪРЧ” ООД
-    „АПЕА ПЛАН” ЕООД
-    „БОЛКАН БРИТИШ СОУШЪЛ СЪРВЕЙС” АД
-    НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ – НЦИОМ
-    „АГЕНЦИЯ СКАЛА” ЕООД
-    СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ” – ГИСДИ
-    „МБМД – КОНСУЛТИНГ” ЕООД
-    ЦЕНТЪР ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ  -  ЦСМП
 

Публикувано на 22 Oct 2007