Подписан е договорът с ДФ "Земеделие"

На 12 октомври т.г. общината подписа договор с ДФ „Земеделие” за финансиране на разходите по одобрения от фонда проект по Програма „САПАРД”.Мярката , по която общината кандидатства на 02 август т.г. е „Обновяване и развитие на селата,опазване и съхраняване на селското наследство и културни традиции”. Проектът , който бе внесен бе за ремонт на пътната настилка на тервелската улица „Св.Св.Кирил и Методий”.На 30 юли 2007 г. Общински съвет Тервел подкрепи проекта под условие, с  мнение, че приоритет за общината следва да са улици и пътища, които обслужват бизнеса.
Проектът бе одобрен в пълно съответствие със заявените от общината дейности.Ще се ремонтира основно пътното платно на улицата, което включва следните работи: фрезоване, престъргване и профилиране на съществуващата настилка, доставка и полагане на два пласта асфалтобетон по техническа спесификация одобрена от фонда, ремонт на ревизионни и дъждопреливни шахти и маркировка- вертикална и хоризонтална.
Фондът ще финансира изцяло ремонта и средствата за изготвянето на техническия проект.Проектите по Програма САПАРД, както и тези, финансирани по Програма ФАР  са освободени от ДДС, т.е. общината заплаща на изпълнителя и този вид разход, като след това държавния бюджет възстановява платената сума.
През седмицата от 15 до 19 октомври ще се сключи договор с фирмата изпълнител на ремонта. При хубаво време работата по улицата може да започне скоро и да приключи до започване на зимния сезон.
Проектът за ремонт на ул.”Св.Св.Кирил и Методий” е предпоследният инфраструктурен проект , който се реализира през изтичащия вече мандат.Работата на кметския екип по проекти ще приключи на 31 октомври т.г. , когато Общината ще внесе в  „Красива България” проект за финансиране на ремонта на градския стадион – лекоатлетическа писта , два сектора за публика и подход за хора в неравностойно положение.
Равносметката на мандат 2003-2007 за община Тервел по отношение на инфраструктурните проекти – 17 проекта с външно финансиране на стойност 5 958 000 лв. без ДДС.За същия период са усвоени и 1 600 000 лв. бюджетни средства за ремонтни дейности и оборудване .Това означава, че 78 % от ремонтите, които бяха извършени през този мандат са станали факт благодарение на одобрени проекти финансирани от външни източници и само 22 % от ремонтите са извършени със средства на общинския бюджет – собствени и от целеви субсидии.Това е и реалното обяснение за многото ремонти, които се извършиха и продължават в момента / старчески дом, общежитие, улици /.


Публикувано на 15 Oct 2007