Какво още се случва в общината...

•    На 2-ри октомври ще се подпише договорът с фирмата-изпълнител, която ще извърши преустройството на бившето ученическо общежитие в квалификационен център. Средствата за ремонта се осигуряват по проект по програма ФАР към МТСП.
•    Започна подготовка на два нови проекта, с които общината ще кандидатства пред СИФ София  за финансиране в рамките на инвестиционната програма на фонда през 2008 г.Двата проекта са за саниране на двете детски градини в Тервел – ЦДГ 3 и ЦДГ 2. И двете детски завдения имат огромна нужда от подобен ремонт. ЦДГ 2 е единственото детско заведение в общината, което работи с пълния си капацитет от 6 детски групи. ЦДГ 3 пък постоянно посреща нови малчугани от града и тази година там бе открита нова детска група, с което общият им брой стана 4.При санирането – нова дограма, нови топлоизолирани покриви и мазилка, ремонт на парна инсталация- се повишава температурата в помещенията и децата пребивават при по-добри условия. Към момента в Тервел вече са санирани СОУ, детската ясла и ЦДГ 1.Санирана е и по-голямата част от читалищната сграда.
•    Внесен е в ИА на Програма ФАР към МРРБ окончателния технически и финансов доклад за изпълнението на обект „Възраждане на бизнесзона „Североизток” Тервел.” След разглеждане и одобряване на отчетите общината ще получи разходваната от нея сума за балансово плащане, което тя извърши през м.юни т.г. Размерът на сумата е 137 000 лв.
•    На 4.10.2007 г. в МРРБ ще се отворят подадени от фирми оферти за ремонт на тервелските улици „Черни връх” и „Суха река”. Общината кандидатства за ремонт на тези улици през 2006 г., а документите за обществената поръчка се подготвиха през пролетта на тази година.
•    Общината завишава стойността на хранодена в детските градини и в детска ясла от 1.10.2007 г. с 8 %. Увеличението е продиктувано от увеличените цени на хранителните стоки и необходимостта да се осигурява на децата балансирано хранене.
•    От 2-ри октомври училищата и детските градини в общината отново ще получават безплатни закуски по националната програма   на МТСП. Тя обхваща децата от групите за предучилищна подготовка , първи , втори, трети и четвърти клас.Условията на програмата са същите като миналата година. Децата трябва да получават от доставчика сандвичи с млечни продукти или колбаси. Веднъж седмично хлябът трябва да е ръжен , отново веднъж седмично може да се дават тествни закуски. Напитката е прясно мляко с масленост от 1,5 до 2 % , което може да се заменя с билков чай или плодов сок. Закуските се доставят по график до всички учебни и детски заведения ежедневно и за сметка на доставчика.За съжаление обаче от МТСП не коригират размера на хранодена и той е същият като през миналата учебна година – 0.50 лв. на ден за дете. Това неминуемо ще повлияе върху грамажа на предлаганата закуска и напитка.


Публикувано на 01 Oct 2007