Notice: Undefined index: go in /home/tervel/www/root/news.php on line 17
 Училището в с.Божан е отново на кръстопът

На 19 септември Кметът на общината върна за ново разглеждане от общински съвет Тервел взетото на 4 септември решение за финансиране от общинския бюджет през новата учебна година на 4 слети маломерни паралелки в ОУ „Ал.Стамболийски” с.Божан. Мотивът за връщането е, че при извършена проверка на 18.09.2007 г. от назначена от общината комисия в училището е установено, че слетите паралелки не могат да бъдат сформирани, тъй като децата са с 6 по-малко от утвърдения от МОН минимален брой – 10 за слети паралелки в начален етап и 12 за такива в прогимназиален.Оказа се, че записаните 16 и 17 годишни ученици не посещават училище и някои от тях не живеят в селото. Двама от общо 4-те първолака също не живеят в селото и то от преди няколко години.Има и деца преместени от родителите си в Тервел и Варна, като за това са им издадени съответните документи.Двете деца, за които в края на миналата учебна година се установи, че са „ходили” на училище в Божан, докато в същото време са живели с родителите си в Белгия, също не бяха намерени в училището и в селото.Връщането на решението спира неговото изпълнение и независимо от становището на общински съвет, което би трябвало да е факт до 14 дни след постъпването на преписката от кмета при председателя на общински съвет, училището няма да има утвърден образец за новата година. Т.е. то вече е извън закона.
Междувременно, след заседанието на общинския съвет на 4 септември т.г. Директорката на школото Севинч Сали, която три пъти внася в общината и в общински съвет списъци на деца , които не живеят в Божан и не учат в училището и декларира , че училището ще сформира паралелки през учебната 2007/2008 г. напусна поста си след подадена молба до своя работодател – РИО Добрич. За временно изпълняващ длъжността директор бе назначен преподавател от колектива.

Публикувано на 24 Sep 2007